Doneren

Donaties kunnen worden gedaan via het rekeningnummer van ANBI Stichting Lions Club Den Haag – Scheveningen.

Rekening nummer: NL18 INGB 0007 0943 73 (ING Bank)

Ter attentie van: ANBI Stichting Lions Club Den Haag – Scheveningen

Onder vermelding van: PMCR2021

Wilt u meehelpen bij het gevecht tegen kinderkanker?

Word dan donateur van de unieke Prinses Maxima Centrum Rally 2021. Samen met u, sponsoren en donateurs, hebben we één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Voorgaande jaren zijn al grote doelen bereikt met de opbrengsten van de Prinses-Maxima-Centrum-Rally. De rally’s van 2018 en 2019 brachten maar liefst €250.000 euro op waar twee prachtige ouder-kind-kamers van zijn
gebouwd. In deze ouder-kind-kamers kunnen de ouders verblijven tijdens de behandeling van hun kind. Zo proberen wij het leven in het ziekenhuis zo plezierig mogelijk te maken, waarbij het dagelijkse leven, waar mogelijk, gewoon doorgaat. In 2019 heeft de rally €135.000 euro opgebracht en hiermee werd een fitness room gefinancierd met als motto
‘MAXIMAal bewegen’. Door de deelname van rijders en gulle giften van sponsoren en donateurs konden deze belangrijke doelen worden gerealiseerd. Nu, in tijden van Corona waarin enkele sponsors hun bijdragen moeten reduceren, heeft het ziekenhuis uw hulp nog
meer nodig dan voorheen.